Privacybeleid van TomS Tuinen

Hoveniersbedrijf TomS Tuinen hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website www.toms-tuinen.nl

Algemeen

Hoveniersbedrijf TomS Tuinen gebruikt nooit gegevens over bezoekers van zijn websites om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Hoveniersbedrijf TomS Tuinen stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Hoveniersbedrijf TomS Tuinen registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid of voorkeur, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Virussen en veiligheid

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Hoveniersbedrijf TomS Tuinen handhaaft ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Door Hoveniersbedrijf TomS Tuinen verzonden e-mail

Door Hoveniersbedrijf TomS Tuinen verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hoveniersbedrijf TomS Tuinen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Hoveniersbedrijf TomS Tuinen Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf TomS Tuinen

De website van Hoveniersbedrijf TomS Tuinen

Hoveniersbedrijf TomS Tuinen stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Cookiebeleid

Het door Hoveniersbedrijf Tim Kok gevoerde cookiebeleid kunt u vinden in het menu onder het kopje ‘cookieverklaring’.

Wijzigingen

Hoveniersbedrijf TomS Tuinen behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. Hoveniersbedrijf TomS Tuinen adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, wordt dit duidelijk op de website aangegeven. Het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 26 juni 2019